Over mediawijsheid gesproken

Op school en thuis

Gewoon Mediawijzer

Mediawijsheid gaat over méér dan het gebruik van apparaten. Mediawijs zijn is onderdeel van een groter geheel: een algehele houding van waaruit je kritisch en actief de mediawereld van vandaag tot je neemt. Naast de kennis, vaardigheden en mentaliteit die je daarvoor nodig hebt, speelt het gesprek dat je hier met elkaar over hebt een grote rol. Dat geldt voor iedereen, en zeker voor kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs. Gewoon Mediawijzer is er om leraren, begeleiders en ouders daar een handje bij te helpen.

De leerlijn

De leerlijn Digitale Geletterdheid SO/VSO biedt heldere taal voor ‘waar we het nu precies over hebben’. Zij dient als leidraad voor scholen en als vertrekpunt voor mediawijsheid initiatieven. Gebaseerd op de 10 mediawijsheid competenties van Mediawijzer.net, zijn leerdoelen uitgewerkt voor leerlingen in het SO en VSO.

De leerlijn

Gesprekskaarten

Gebaseerd op de doelen in de leerlijn en relevante gespreksonderwerpen rondom mediawijsheid, helpen de gesprekskaarten je om stapsgewijs te vragen naar ervaringen met en ideeën over wat jongeren (online) meemaken. Door in het kader van het gespreksonderwerp gerichte vragen te stellen stimuleer je jongeren zoveel mogelijk te vertellen, maar zet je ook aan tot nadenken: over waar ze blij van worden, tegen aanlopen en over hun eigen (online) verantwoordelijkheid.

Aan de slag

Aan de slag!

Kies een thema en ga in gesprek

Door in het kader van verschillende thema’s vragen te stellen stimuleer je jongeren zoveel mogelijk te vertellen, maar zet je ook aan tot nadenken: over waar ze blij van worden, tegen aanlopen en over hun eigen (online) verantwoordelijkheid. Er zijn drie soorten vragen per gespreksonderwerp, gericht op de activatie van voorkennis, persoonlijke relevantie en oplossingsgericht denken. Zie deze stappen als leidraad om het gesprek mee op te bouwen.

Gesprekskaarten

Samen mediawijzer

Daar hebben we het graag met jou over!

Heb je vragen, ideeën en/of ervaringen die je met ons wilt delen? Laat het ons weten!

We delen en vieren graag met jou wat er al wordt gedaan, bespreken met plezier zowel de moeilijkheden als de mogelijkheden die je ziet en horen graag wat je daarvoor nodig hebt. Zo stimuleren, inspireren en ondersteunen we elkaar en blijft Gewoon mediawijzer constant in ontwikkeling vanuit de praktijk.

 

 

Contact