De Leerlijn

Kerndoelen

In de leerlijn Digitale Geletterdheid SO/VSO zijn deze 10 mediawijsheid competenties vertaald naar zestien niveaus die in het speciaal onderwijs worden gehanteerd.De leerdoelen in de leerlijn zijn geordend op kerndoel, op niveau en in lijn met de opbouw van de doelen in vakoverstijgende leerlijnen: Sociaal emotionele vorming (CED), Seksuele vorming (CED), Denken als een programmeur (CED) en de leerlijn Multimedia (de Onderwijsspecialisten). De kerndoelen hebben invulling gekregen aan de hand van de 10 mediawijsheid competenties van Mediawijzer.net. De nummering achter de leerdoelen in de leerlijn verwijzen naar deze competenties.

ICT basisvaardigheden

De leerling leert apparaten, software en toepassingen technisch gebruiken en de gebruiks risico’s te beperken.

Informatievaardigheden

De leerling leert vlot te navigeren binnen en tussen media omgevingen, verschillende soorten informatie te zoeken, te beoordelen en te gebruiken en functionele en aansprekende content te creëren om een boodschap optimaal over te brengen.

Mediawijsheid

De leerling leert over omgangsregels van een online gemeenschap, dat media de werkelijkheid representeren vanuit een perspectief en over de logica van verschillende media, om zo overwogen te participeren.

Computational thinking

De leerling benoemt en reflecteert  op het eigen mediagebruik en leert digitale tools geïnformeerd en doelbewust in te zetten bij het realiseren van persoonlijke en werkgerelateerde doelen. Het begrip van technieken en mechanismen achter apparaten is hiervoor een voorwaarde. 

DE WERELD ACHTER DE LEERLIJN

10 mediawijsheid competenties 

een korte uitleg

Mediawijsheid wordt door Mediawijzer.net kernachtig beschreven als ‘het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’. Deze definitie is vertaald naar 10 mediawijsheid competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de hedendaags (media)samenleving.

Het model bestaat uit vier competentiegroepen (Begrip, Gebruik, Communicatie en Strategie) met daaronder tien competenties. Om de competenties werkbaar te maken heeft Mediawijzer.net deze verder uitgewerkt in vijf competentieniveaus; want er zit nogal wat tussen iets nog helemaal niet, of iets fantastisch beheersen. 

GewoonMediawijzer_icon_B

Begrip

Gericht op het inzicht hebben in de medialisering van de samenleving (B1), begrijpen hoe media worden gemaakt (B2) en zien hoe media de werkelijkheid kleuren (B3).

Meer...
GewoonMediawijzer_icon_G

Gebruik

Technisch gebruiken van apparaten en software (G1) en het oriënteren en bewegen tussen media-omgevingen (G2).

Meer...
GewoonMediawijzer_icon_C

Communicatie

Gericht op het vinden en verwerken van informatie (C1), content creëren (C2) en participeren in sociale netwerken (C3).

Meer...
GewoonMediawijzer_icon_S

Strategie

Reflecteren op het eigen mediagebruik (S1) en het inzetten van media om doelen te realiseren (S2).

Meer...

Download & print

Leerlijn Digitale Geletterdheid (V)SO
Download
Competentiemodel met 10 mediawijsheid competenties
Download
Competentiemodel met toelichting
Download