Om vragen zo gericht en concreet mogelijk te kunnen stellen krijgen de thema’s vorm in gespreksonderwerpen. Zo kun je het binnen het thema Contact en Media hebben over Vriendschap en Cyberpesten. En zijn er onder het thema Seksualiteit vragen te vinden over Verliefdheid, Zelfbeeld (Me-Selfie) en vragen gericht op het gebruik van Seks- en porno websites. De vragen binnen de gespreksonderwerpen helpen je bij de opbouw van het gesprek. Lees hier meer over hoe dat precies werkt.

TIP

Lees voordat je begint de ‘Tips voor een gesprek over hun digitale leefwereld die Elle Peters geeft in het boek ‘Sociale media in het speciaal onderwijs’ (onder redactie van Remco Pijpers, 2016). Als ict-er, mediacoach in het speciaal onderwijs en inmiddels I-Coördinator bij de Onderwijsspecialisten heeft ze in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met het voeren van gesprekken over de online en offline leefwereld van kinderen en jongeren.

 

Meer lezen… 

 

Contact & Media

Meer...

De hele dag verbonden

Meer...

Seksualiteit & Media

Meer...

Liever printen?

Dat kan! Download hieronder de gesprekskaarten in pdf formaat en print de kaarten zelf uit.

Download

 

Binnenkort meer…

Natuurlijk zijn er nog veel andere belangrijke thema’s om met elkaar te bespreken.
Welke thema’s en gespreksonderwerpen zie jij hier graag terug? Laat het ons weten!

Contact

Hoe werken de gesprekskaarten?

Voordat je begint

Voordat je het gesprek begint, is het belangrijk dat je aangeeft wat de aard en het doel van het gesprek is. Benadruk herhaaldelijk en duidelijk dat je de mening van je gesprekspartner wilt weten over het onderwerp dat je wilt bespreken. Er zijn geen goede of foute antwoorden; je wilt meer weten over ervaringen met en ideeën over het gespreksonderwerp.

Het kan helpen om het doel van het gesprek eerst voor jezelf te verwoorden; bijvoorbeeld om (zowel thuis als op school) een voorgevallen gebeurtenis te bespreken, tot afspraken te komen of om meer inzicht te krijgen in waar de leerling staat in relatie tot leerdoelen. Je geeft dus aan wat er met de informatie over het gesprek gedaan wordt. Als geheugensteuntje voor wat er er is besproken is en wat jullie daarmee gaan doen kun je dat samen vastleggen.

Opbouw

Er zijn drie soorten vragen per gespreksonderwerp, gericht op de activatie van voorkennis, persoonlijke relevantie en oplossingsgericht denken.  Zie deze stappen als leidraad om het gesprek mee op te bouwen.

Je kunt alle vragen behandelen, of een selectie maken. Wees niet bang om van de vragen af te wijken. Je wilt zoveel mogelijk bewegingsvrijheid nemen om het gesprek naar gelang de situatie te voeren en waar nodig door te vragen over wat er wordt verteld (hoe ging dat dan? Wat voelde je daarbij? Denk je dat, of is het zo?)

1) Activatie: Wat weet je al? 
Vragen van algemene aard om een duidelijke aanzet tot het gespreksonderwerp te geven. Samen verken je wat je al weet en waar het onderwerp allemaal mee te maken heeft.

2) Relevantie: Wat heeft het met jou te maken? 
Vragen om perspectief te nemen en daarmee het onderwerp zo concreet mogelijk te maken; wat is mijn ervaring met betrekking tot het onderwerp en zou ik er net zo over denken als ik iemand anders was?

3) Oplossing: Wat als…
Vragen om oplossingsgericht denken te stimuleren. Wat kan ik er zelf aan doen? Hoe zou het anders kunnen? En wie kan mij hierbij helpen?