Mediawijsheid op school

Op veel scholen staat ‘mediawijsheid’ en ‘digitale geletterdheid’ al lange tijd in het middelpunt van de belangstelling. Dat het thema niet kan en mag ontbreken in het onderwijs van vandaag is glashelder. De vraag hoe blijkt een stuk complexer. Vaak wordt er wel aan gewerkt, maar gebeurt dit incidenteel en versnipperd. Er blijkt namelijk nogal wat verwarring te bestaan over wat mediawijs zijn nu precies inhoudt. En als je niet precies weet waar mediawijsheid over gaat is het moeilijk om daar met je leerlingen mee aan de slag te gaan, laat staan om dit gestructureerd bij je lessen te betrekken. Gewoon mediawijzer biedt leraren en begeleiders in het SO/VSO hier handvatten bij.

 

 

.

TIP

Lees hier de publicatie Mediawijsheid voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking (een uitgave van Mijn Kind Online in samenwerking met Mediawijzer.net). Hierin geven een aantal deskundigen tips aan leraren en begeleiders om rekening mee te houden en worden praktische voorbeelden gegeven. Ook specifieke thema’s zoals de sociale aspecten van mediagebruik, cyberpesten en seksualiteit komen hierbij aan bod.

 

 

 

Ok, maar hoe dan?

De leerlijn Digitale Geletterdheid als leidraad

Om gemakkelijker en doelgericht te kunnen werken aan mediawijsheid,  is de leerlijn Digitale Geletterdheid SO/VSO ontwikkeld. Deze biedt heldere taal voor ‘waar we het nu precies over hebben’, door aandacht te besteden aan de kerndoelen ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en denken als een programmeur. Er zijn doelen uitgewerkt op zestien niveaus (SO/VSO), die je een leidraad bieden bij het betrekken van mediawijsheid in je lessen.

 

 

de leerlijn

Lees hier meer over de kerndoelen in de leerlijn en de totstandkoming van de leerdoelen.

Meer...

Blijven praten en blijven herhalen

Naast het gericht werken aan de leerdoelen gericht op kennis, vaardigheden en houding, speelt het gesprek dat je hier met elkaar over hebt een grote rol. Dat geldt voor iedereen, en zeker voor kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs.

De technische behendigheid van leerlingen betekent niet altijd wijsheid. Veel van de ICT-basisvaardigheden worden als vanzelf aangeleerd. Vooral het gesprek dat je hebt over hoe deze vaardigheden worden ingezet is belangrijk. Blijf daarom praten over wat je allemaal kunt tegenkomen en geef zoveel mogelijk ruimte om te bespreken hoe media invloed hebben op ons dagelijks leven, waar jongeren tegenaan lopen en waar ze blij van worden.

Zie de gesprekskaarten  als leidraad voor waar je het allemaal over kunt hebben en als hulpmiddel om een gesprek stapsgewijs op te bouwen. Voor zo’n gesprek is een open houding nodig van alle betrokkenen. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar oefening baart kunst! Want, door dit herhaaldelijk en positief  te doen en niet alleen als er iets vervelends is voorgevallen, bouw je vertrouwen op en zal je zien dat het vanzelfsprekender wordt om ervaringen met elkaar te delen. Door communicatie in stand te houden kun je samen mogelijkheden benutten en kan er preventief worden omgesprongen met mogelijke(media)missers.

Aan de slag

Lees hier meer over hoe de gesprekskaarten werken, kies een thema en ga samen aan de slag.

Meer...